Thursday, July 23, 2009

Trung Quốc (2)

1. BẮC KINH (Beijing):
2. Tây An (Xi’An)3.
Hàng Châu(Hangchou)


4. Tô Châu(Suzhou)

5.
Thượng Hải (Shanghai)


6. Chongqing -Yangtze river cruise -
Three Gorges Dam :

7. Guilin

http://www.hoichotrienlamvietnam.com/hoangvietpro/upload/images/hoangvietpro_9145327.jpg
http://www.hoichotrienlamvietnam.com/hoangvietpro/upload/images/hoangvietpro_1254596.jpg
http://www.chudu24.com/f/m/081110/thien/hinh-anh/image004(74).jpgHình ảnh Chùa ở quế lâm
Hình ảnh Núi voi biểu tượng quế lâm
Hình ảnh Quế lâm mùa đông
Hình ảnh Làng quê quế lâm
8. Wuhan:
http://www.chudu24.com/f/m/081110/thien/hinh-anh/image001(30).jpg
http://www.chudu24.com/f/d/081110/article_166_10_diem_du_lich_noi_tieng_tai_trung_quoc.jpghttp://www.raovat.com/upload/file_upload/file_upload15889.jpg
9. Quảng Châu-Thâm Quyến

http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/10/2009/01/90112-chau1.jpg

http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2009/01/2009012203379552/Quang%20chau%201.jpg
http://www.hoichotrienlamvietnam.com/hoangvietpro/upload/images/hoangvietpro_5189254.jpg
http://www.mofahcm.gov.vn/mofahcm/hoptac_qt/nr041014110554/13.1.09_Chau%20Giang
http://www.sinhcafe.travel/sites/sinhcafetravel/uploads/4(10).jpg
http://www.hcmufa.edu.vn/upload/images/vn/Tap-Chi/quangchau1.jpg
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090414/canton-trade-fair.jpg
10. Hongkong - Macau


No comments:

Post a Comment